BUỔI TƯ VẤN 1 - 1 MIỄN PHÍ

bắt đầu đăng ký 

ĐĂNG KÝ NHẬN

Hoàn thành khảo sát ngắn dưới đây, đội ngũ sẽ nghiên cứu và lên chiến lược riêng phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp anh/chị!

Doanh nghiệp đã và đang thành công

100+

4.9

CHIẾN LƯỢC Scale doanh số cùng
 LANDING PAGE VÀ SALE FUNNEL

tiếp theo

Sản phẩm vật lý
Dịch vụ
Khoá học
Ecommerce
Local Business
Khác

Anh/chị đang kinh doanh ngành nghề gì?

tiếp theo

Xây dựng từ đầu hệ thống Digital Marketing
Mở rộng kênh truyền thông mới
Tối ưu hệ thống
Mở rộng (Scale) Doanh số

Mục tiêu chính trong 3 - 6 tháng tới?

Doanh thu hàng tháng của doanh nghiệp?

tiếp theo

Dưới 50 triệu/tháng
Từ 50 - 200 triệu/tháng
Từ 200 - 500 triệu/tháng
Từ 500 - 1 tỷ/tháng
Trên 1 tỷ/tháng

tiếp theo

Dưới 20tr/tháng
20 - 50 triệu/tháng
50 -100 triệu/tháng
Trên 100 triệu/tháng

Ngân sách dành cho Marketing hiện tại của công ty?

tiếp theo

Thiếu data khách hàng tiềm năng (lead) để chốt
Đơn hàng về không ổn định
Tỉ lệ chuyển đổi kém
Thiếu nhân sự Marketing

Theo anh/chị, vấn đề chính mà công ty đang gặp phải?

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi có thể tìm hiểu sản phẩm của anh/chị ở đâu?

hoàn tất đăng ký

Sản phẩm vật lý
Dịch vụ
Khoá học
Ecommerce
Local Business
Khác
Dưới 50 triệu/tháng
Từ 50 - 200 triệu/tháng
Từ 200 - 500 triệu/tháng
Từ 500 - 1 tỷ/tháng
Trên 1 tỷ/tháng
Xây dựng từ đầu hệ thống Digital Marketing
Mở rộng kênh truyền thông mới
Tối ưu hệ thống
Mở rộng (Scale) Doanh số
Thiếu data khách hàng tiềm năng (lead) để chốt
Đơn hàng về không ổn định
Tỉ lệ chuyển đổi kém
Thiếu nhân sự Marketing
Dưới 20tr/tháng
20 - 50 triệu/tháng
50 -100 triệu/tháng
Trên 100 triệu/tháng

Đã tới bước cuối cùng! Team có thể liên hệ anh/chị theo kênh nào?