Chiến lược sử dụng

Landing page và Sale Funnel

Nhận buổi đào tạo miễn phí

Tăng trưởng khách hàng bền vững trong kỷ nguyên Digital Marketing

Đăng ký ngay

Những chủ đề quan trọng trong buổi training:

  • Vấn đề nghiêm trọng của Website, tại sao cần sử dụng Landing page và Sale Funnel
  • Thấu hiểu 3 mục tiêu quan trọng trong Sale Funnel - Giúp bạn X2, x5 thậm chí x10  tỉ lệ chuyển đổi
  • 10+ loại sale Funnel hay sử dụng nhất giúp bạn đạt được mục tiêu bán hàng
  • Chiến lược kinh doanh của người bán hàng duy nhất được ghi tên vào cuốn sách "Kỷ lục Guiness thế giới"
  • 4 loại Funnel hiệu quả để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  • Application Funnel - Phễu đăng ký tư vấn giúp bán sản phẩm giá cao 5tr, 20tr, 100tr hoặc cao hơn nữa
  • Sale Page Funnel đầy đủ giúp tăng AOV - giá trị trung bình đơn hàng lên từ 20 - 50% 
  • Chiến lược dùng sản phẩm dẫn, sản phẩm phễu giá thấp để phát triển lượng lớn khách hàng
  • ......

Đăng ký tại đây

Để đăng ký bạn vui lòng hoàn tất Form bên dưới

Nhận buổi trainning miễn phí

Chúng tôi sẽ gửi thông tin buổi đào tạo tới Email của bạn