Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

Địa chỉ: Số 10, đường D10, TT. ChưPrông, Gia Lai, Việt Nam

Hotline: 077 357 1333 (7h00 - 18h00 - thứ 2 - thứ 7)

Email: Info@leandigi.vn

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5901195346

Ngày cấp: 21/11/2022. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai