Đăng ký Demo

UNLIMIT FUNNELHUB - HỌC VIỆN SỐ

Dành cho Coaching, dịch vụ giá trị cao, kinh doanh khoá học hay sản phẩm số

  • Thiết kế, xây dựng nhanh chóng hệ thống Funnelhub bán khoá học chuyên nghiệp với các Landing page tỉ lệ chuyển đổi cao - bắt đầu kinh doanh chỉ trong 2 - 3 tuần
  • Không giới hạn Sale Funnel
  • Không giới hạn tạo khoá học + Học viên trên học viện số
  • Không giới hạn data đưa lên CRM
  • Không giới hạn Email Automation
  • Đủ công cụ tối ưu chuyển đổi: Order bump, upsell, Crosell, A/B testing, Tracking, Pixel, Conversion API
  • Hệ thống đã giúp team tiết kiệm trên 50 triệu/năm so với sử dụng rời rạc các công cụ như hồi xưa
  • ....
  • Đặc biệt: Trong buổi Demo - Minh Đức - Founder Leandigi sẽ giúp bạn triển khai Funnel hacking, giúp bạn biết những loại Sale Funnel đang hiệu quả + Cấu trúc tài chính + Case study thành công với doanh nghiệp bạn (trị giá trên 5 triệu đồng)